מדיניות האיכות והבטיחות

מדיניות האיכות והבטיחות

פסים-08.png

גיאוסיסטם הנדסה בע"מ קידוחי ניסיון, הינה חלק מקבוצת סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ, החברה מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשרות ללקוחותיה, אנו מאמינים כי הנכס החשוב ביותר שיש לנו כחברה, הינו האנשים הפועלים בחברתנו. כדי לשמור על בריאותם ובטיחותם של עובדינו, אנו מספקים להם סביבת עבודה בריאה ובטוחה ובוחנים את עצמנו בנושא זה באופן מתמיד, אנו מאמינים כי האחריות בנושא זה הינה אחריות משותפת לחברה ולעובדיה, ולכן מקצים משאבים מתאימים ליצירת סביבה בריאה ובטוחה.

 

ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד בתחומי האיכות, סביבה, ובטיחות העובדים, אנו מאמינים כי יישום אמיתי יכול להתממש רק מתוך תרבות ארגונית תומכת המשולבת במחויבות אישית של כל אחד ואחד מעובדינו. לכן, אנו מבססים את תרבות האיכות והבטיחות של החברה על עדכון, שיתוף, הקניית ידע, ומיומנויות, ומעודדים מצוינות בנושאים אלו.

 

 

  

ההנהלה מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק המתחייבות מתחום עיסוקה של החברה לשם הגנה על  עובדי החברה וקבלניה, ובמסגרתה יבוצעו הדרכות תקופתיות.

אנו מאמינים כי מדיניות זאת תבטיח צמיחה ורווחיות לחברה, וכן רווחה והבטחת פרנסה לעובדיה.

QUALITY_edited.jpg