בדיקות קרקע

פסים-08.png

בדיקות S.P.T / V.T

בדיקות SPT יבוצעו בקידוחים על מנת להעריך פרמטרים של צפיפות יחסית וחוזק של קרקעות.

בדיקת ה-SPT תבוצע במספרים מסוימים ובהפרשי זמן בהתאמה (נהוג להחיל מרווח של 1.5 מטר/בדיקה) עד סיום עומק הקידוח לכל הקידוחים.

במכונות המתקדמות של גיאוסיסטם בדיקת ה-SPT היא אוטומטית ומהווה יתרון על פני המתחרים בחסכון ויעילות בתקציב ולוחות הזמנים.

בדיקות פרסיומטר

בדיקת פרסיומטר בקרקע וסלע רך היא שיטת בדיקה המשמשת לפיתוח מאפייני מאמץ מתח של קרקעות וסלעים רכים. התוצאות המתקבלות מהבדיקה מאפשרות למהנדסים ויועצי הקרקע אפיון מייצג יותר של פרופיל קרקע או סלע נתון, ומאפשרים החלטות מושכלות יותר ביחס ל: יכולת נשיאה של יסודות רדודים ועמוקים ודפורמציה רוחבית של יסודות עמוקים.

הבדיקה מתבצעת עד לעומק של 100 מטר בהתאם לתקן 4-22476 ISO. הציוד החדיש ביותר הוא המערכת האוטומטית והאוטונומית של חברת meter Pressure Menard הראשונה בשוק המנהלת באופן עצמאי את כל שלבי הבדיקה השונים.

נטילת מדגם בלתי מופר (שלבי)
נטילת מדגם בלתי מופר מתבצעת תוך כדי הקידוח, בקרקעות חרסיתיות רכות וקשות ע"י שפורפרת ייעודית תוך כדי לחיצה קבועה.

לאחר הדיגום השפורפרת נאטמת באמצעות פרפין(שעווה) למניעת איבוד נוזלים.