סוגי קידוחים

פסים-08.png

קידוחי ספירלה (Auger)

קידוח במקדח שנראה הרבה כמו בורג - הוא עשוי מעטפת פלדה, עם טיסות מעוקלות שמסתובבות בעוד ראש קידוח המתקן מפעיל לחץ כדי להעביר את הסיבית הלאה לקרקע, סיבוב הטיסות חשוב מכיוון שהוא מעביר חומר בצורה מכנית אל פני השטח

טכנולוגיית Auger היא תכליתית ביותר וניתן להשתמש בה בפרויקטים סביבתיים, וגיאוטכניים, הסיבות הנפוצות ביותר לשימוש בו הן עבור קידוחי קרקע, הצבת בארות, איסוף מי תהום, ואיסוף נתונים גיאולוגיים.

קידוח גלעין/סלע (HQ wire line Coring)

מערכות קידוח ליבה קוויות משמשות לקידוחים בינוניים עד עמוקים במיוחד, המספקים מיצוי דגימת ליבה יעילה ביותר ממסת הסלע, דגימת הסלע מוסרת מתחתית החור במכלול הצינור הפנימי על ידי חפיפה על כבל קווי.

קידוחי בנטונייט ופולימרים

קידוחי בנטונייט הינם קידוחים לצורך ביסוס של מבנה הקרקע רכה העלולה לקרוס כתוצאה ממי תהום, באמצעות  נוזלי קידוח כגון בנטונייט ופולימר, נוזל הקידוח שומר על שלמות הבור ומונע התמוטטות הקידוח.

כאשר הבנטונייט נוגע בקרקע הוא אוטם אותה ולא מאפשר לה לזלוג או לקרוס, ומאפשר לתמוך את הקידוח במקרים בהם האדמה רכה.

קידוחי קוארבל T6

הקידוח מתבצע באמצעות מקדח כפול T6 מאפשר קדיחה בסוגי קרקע שונים והוצאת מדגמי ליבה של חרסית או סלע.

קידוחי בארות

השימוש בבדיקה זו לרוב לקידוחים סביבתיים וקידוחים במי תהום, הקידוח אינו קידוח רגיל אלא קידוח היוצר מעין כיס פנימי המאפשר החדרת והתקנת צינורת תצפית בקטרים שונים לצורך בדיקות הנדסיות שונות ללא פגיעה בזיהום הקרקע. 

Untitled-1-02.png
Untitled-1-02.png
Untitled-1-02.png
Untitled-1-02.png
Untitled-1-02.png